Domain này được sở hữu bởi tinpc.info

tinpc logo

Domain này được mua trong một phút bốc đồng, cho nên đến nay vẫn để không, chưa biết làm gì.

Quý dzị có muốn mua lại domain này hoặc góp ý nên làm gì với nó vui lòng liên hệ trantrungtinpc@gmail.com.